Kait, Del and Jack repelling into a cenote filled with luscious greenery and an icy colored pool of water beneath them
Kait, Del and Jack repelling into a cenote filled with luscious greenery and an icy colored pool of water beneath them

Ułatwienia dostępu w Gears 5

The Coalition z radością przedstawia mnóstwo funkcji w Gears 5, które umożliwią grę jak największej liczbie graczy. Oto funkcje, które można znaleźć w menu opcji.

TRYB DLA OSÓB ZE ŚLEPOTĄ BARW

Tryb dla osób ze ślepotą barw ułatwia graczom z protanopią, deuteranopią i tritanopią korzystanie z interfejsu użytkownika oraz grę. Działa na zasadzie zmiany konkretnych kolorów, aby osoby te mogły je lepiej rozróżnić.

Opcje ułatwień dostępu: menu z listą opcji ułatwień dostępu

DRGANIA KAMERY

Gracze, którym dynamiczne ruchy kamery utrudniają grę, mogą wyłączyć wszystkie źródła drgań kamery. Drgania kamery podczas kampanii są ustawiane oddzielnie od drgań kamery w PvE (Horda i Ucieczka), aby uwzględnić ograniczenia poziomu trudności w trybach PvE.

NAMIERZANIE CELU

Namierzanie celu pomoże graczom zaczynającym przygodę ze strzelankami lub tym, którzy potrzebują pomocy w namierzaniu wrogów. Włączenie namierzania celu uruchomi autocelowanie podczas korzystania z celownika, ale będzie działało tylko na poziomie trudności Początkujący w trybach Horda, Ucieczka i w kampanii.

FABRYKATOR – ODGŁOS RADARU

Włączenie tej opcji spowoduje, że w trybie Hordy fabrykator będzie emitował sygnał, gdy taktyka/kom będzie aktywny. Im bliżej fabrykatora, tym sygnał jest głośniejszy, co czyni tę funkcję przydatnym narzędziem do nawigacji.

UDOSKONALONE NAPISY

W Gears 5 udoskonalono napisy. Dodaliśmy tło, które zwiększa kontrast, a wypowiedziom towarzyszy imię postaci. Oddzielamy też głosy z radia od pozostałych.

Ułatwienia dostępu: Przykład udoskonalonych napisów z poprawiającym czytelność kontrastowym tłem

ROZMIAR NAPISÓW

Gracze mogą wydłużać lub skracać rozmiar napisów, aby łatwiej się je czytało.

WYZWANIA WYMAGAJĄCE NACISKANIA PRZYCISKÓW

Są w grze momenty, w których trzeba szybko naciskać przycisk. Można zmienić to ustawienie, aby zamiast szybkiego naciskania przycisku w tych momentach wcisnąć i przytrzymać przycisk.

WIBRACJE KONTROLERA

To ustawienie umożliwia graczom wyłączenie wibracji kontrolera.

TEKST NA MOWĘ

Gracze, którzy chcą, aby ich wiadomości na czacie były odczytywane na głos, mogą włączyć zamianę tekstu na mowę. Wówczas każda wiadomość tekstowa wysłana przez czat gry będzie odczytywana na głos, o ile jest zgodna ze standardami społeczności Xbox.

MOWA NA TEKST

Funkcja zamiany mowy na tekst sprawia, że wiadomości głosowe otrzymane na czacie będą wyświetlane jako tekst w oknie czatu.

ZAMIANA DRĄŻKÓW PODCZAS CELOWANIA

Aby ułatwić celowanie graczom z ograniczoną zręcznością, dodaliśmy opcję zamiany drążków podczas celowania. Odwraca ona funkcje lewego i prawego drążka podczas korzystania z celownika. Najlepszy efekt daje połączenie tego ustawienia z funkcją poruszania się jednym drążkiem dla graczy, którzy mogą korzystać tylko z jednego drążka.

PORUSZANIE SIĘ JEDNYM DRĄŻKIEM

Funkcja umożliwia skuteczne granie w Gears 5 za pomocą jednego drążka. Jej włączenie sprawia, że lewym drążkiem kontroluje się zarówno ruch, jak i obracanie. Najlepszy efekt daje połączenie tego ustawienia z funkcją zamiany drążków podczas celowania.

WIELKOŚĆ CZCIONKI

W Gears 5 można zmienić wielkość czcionki, aby ułatwić czytanie części tekstu w interfejsie użytkownika. Funkcja nie działa na wszystkie elementy tekstowe w grze, ale pracujemy nad ulepszeniem jej w przyszłych aktualizacjach i tytułach.

Ułatwienia dostępu: Menu opcji z podświetlonym wyborem wielkości czcionki

SCHEMAT STEROWANIA – SPUST Z PRZODU

Schemat sterowania – spust z przodu świetnie nadaje się dla graczy z ograniczoną zręcznością. Przenosi on celowanie i strzelanie na przyciski przednie kontrolera, przez co prawie nigdy w grze nie trzeba używać spustów.

ODWRÓCENIE OSI X/Y

Dla graczy, którzy wolą naciskać do góry, żeby patrzeć w dół, w prawo, żeby patrzeć w lewo i vice versa, mamy opcję odwrócenia osi pionowej i poziomej.

LEWORĘCZNI – DRĄŻKI I SPUSTY

Niektórzy gracze wolą zamienić funkcje lewych i prawych drążków i spustów. Opcja drążków dla leworęcznych zamienia prawy i lewy drążek funkcjami, a opcja spustów dla leworęcznych zamienia funkcjami prawe i lewe spusty i bumpery

AUTOMATYCZNE PRZEŁADOWANIE

To ustawienie sprawi, że broń będzie automatycznie przeładowywana przy pustym magazynku. Znajdziesz je w menu opcji, w sekcji GRA.

FILTR PRZEKLEŃSTW CZATU

Aby zmienić czas wyświetlania czatu tekstowego po otrzymaniu wiadomości, skorzystaj z ustawienia czasu trwania rozmowy tekstowej w menu opcji, w sekcji GRA.

ROZSZERZONE OPCJE DŹWIĘKOWE

Rozszerzyliśmy opcje dźwiękowe w Gears 5, aby dać graczom więcej kontroli nad dźwiękami w grze. W menu opcji, w sekcji DŹWIĘK znajdują się suwaki kontroli głośności – głównej, muzyki, efektów, dialogów postaci, przerywników filmowych i otoczenia.

PRZELEW KRWI

Wyłączenie tej opcji usuwa tryskającą krew i wymyślne egzekucje z gry.

Ułatwienia dostępu: Marcus strzela do wroga przy wyłączonym ustawieniu przelewu krwi

TREŚCI DLA DOROSŁYCH

Wyłączenie treści dla dorosłych usuwa przekleństwa z kampanii. Ustawienie to nie blokuje jednak potencjalnych przekleństw na czacie głosowym podczas gry w sieci.

FILTR PRZEKLEŃSTW NA CZACIE TEKSTOWYM

Wyłączenie filtru przekleństw na czacie tekstowym zablokuje pojawienie się większości wulgaryzmów na ekranie. Uwaga: Niektórzy gracze mogą wymyślić sztuczki, żeby obejść filtr, ale bardzo staramy się zablokować jak najwięcej przekleństw.

NARRATOR

The Coalition przedstawia funkcję narratora w menu i interfejsie użytkownika Gears 5. Wprawdzie nie czyta on wszystkich ekranów i całości interfejsu użytkownika, ale pomoże w korzystaniu z najważniejszych ekranów i funkcji społecznościowych. Pracujemy nad jego rozszerzeniem, aby mógł pomagać w lepszym odbiorze rozgrywki w przyszłych aktualizacjach i tytułach.

OBSŁUGIWANE PLATFORMY

Oto platformy, na których obsługiwana jest funkcja narratora:

 • Xbox One (wszystkie wersje)
 • WinStore (Windows 10)
 • Steam (Windows 10)

JAK WŁĄCZYĆ NARRATORA NA XBOKSIE

Funkcję narratora znajdziesz w menu Ustawienia Xboxa. Przejdź do: Ułatwienia dostępu > Transkrypcja w grze > Niech gry czytają dla mnie.

JAK WŁĄCZYĆ NARRATORA W WINDOWS 10 / STEAM

Aby włączyć narratora w Windows 10 / Steam, pobierz ze sklepu Microsoft Store aplikację Xbox Console Companion. Uruchom ją i przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie włącz opcję „Niech gry czytają dla mnie”.

POZIOM SZCZEGÓŁÓW NARRATORA

W Gears 5 mamy trzy poziomy zakresu narracji:

 • Pełna narracja: czytanie na głos całego tekstu na ekranie.
 • Częściowa narracja: czytanie na głos części tekstu na ekranie.
 • Brak narracji: tekst na ekranie nie jest czytany na głos.

ZNANE BŁĘDY

 • Wirtualna klawiatura i kontroler nie działają na czacie tekstowym. Aby z niego korzystać, podłącz fizyczną klawiaturę lub chat pada.
 • Narracja nie działa na ekranach pauzy po pierwszym przejściu na nie. Aby funkcja zadziałała, zamknij ekran pauzy i otwórz go ponownie. Wówczas narracja będzie działać za każdym razem po tej sesji.
 • Narracja nie działa na ekranach ładowania. Wyświetlają się one podczas rozpoczynania dowolnej rozgrywki z poziomu lobby. Oto szacunkowy czas ładowania dla poszczególnych urządzeń:
  • Xbox One X: 30-45 sekund
  • Xbox One S: 45-50 sekund
  • Windows 10 – spełniający lub przewyższający zalecane wymagania: 30-45 sekund
  • Windows 10 – spełniający wymagania od minimalnych do zalecanych: do 2 minut
   *Podczas gry z innymi osobami, które korzystają z urządzeń o niższych osiągach, czas ładowania może być dłuższy.
 • W rekonfiguracji kontrolera prawa kolumna opisuje główny przycisk przypisany funkcji, a lewa kolumna – dodatkowy przycisk.

KONWENCJE

W Gears 5 w większości menu korzysta się z następujących konwencji użytkowania kontrolera Xbox:

 • [A] przycisk, Wybierz
 • [B] przycisk, Powrót, Anuluj
 • [Lewy spust], Mój czas służby
 • [Prawy spust]. Panel społecznościowy

Uwaga: Te konwencje nie mają zastosowania w przypadku rekonfiguracji przycisków.